Về Streaming Server

Chúng tôi chuyên nghiên cứu đưa ra các giải pháp Get Directlink từ các Server Streaming trong và ngoài nước. Nếu bạn đang cần một Server nào đó khác mà chưa có trên hệ thống của chúng tôi thì vui lòng báo cho chúng tôi biết, giá giao động sẽ từ 500.000 tùy theo độ khó và mức độ của Server đó.

Về Template HTML

Chúng tôi cũng chuyên RIP các Template trên các trang lớn như: ThemeForest, TemplateMonster, CreativeMarket, Dcrazed, ... nếu như bạn đang muốn sử dụng Template nào trên những trang Website đó, vui lòng gửi cho chúng tôi thông tin, sau đó chúng tôi sẽ xem xét và báo giá RIP template đó về cho bạn. Giá giao động từ 500.000 tùy theo quy mô của Template mà bạn muốn RIP.

Gửi