Tính Năng Phiên Bản 2.0

Hiện tại code Getlink Openload này là tối ưu nhất và được nhiều người sử dụng nhất ở thời điểm hiện tại, thời điểm này, Google Drive có biến nên đa phần các Website Video đều chuyển qua server này cả rồi.

  • - Đôi khi nó bắt nhập Captcha, các bạn cũng yên tâm, chỉ nhập 1 lần duy nhất thôi
  • - Tốc độ bắt link nhanh gần 200 lần so với Embed mặc định của Openload.
  • - Cache cho link.
  • - Sử dụng thật toán API của Openload nên code sẽ không bị tưng tưng như server Google.